“Als er openheid van zaken gegeven wordt kan dat de emotionele en mogelijk zelfs de fysieke impact van het incident beperken” (Rapport OPEN In de Zorg, 2016).

In het behandelproces kunnen dingen misgaan, maar de manier waarop er daarna mee om wordt gegaan kan een groot verschil maken voor zowel zorgverlener als patiënt.

In Goed Opgelost belichten we voorbeelden van bestaande cases waarin artsen en patiënten op een constructieve manier met elkaar in gesprek zijn gegaan nadat er iets mis is gegaan. Op deze manier krijgen patiënten en zorgverleners handvatten om met onbedoelde uitkomsten of gebeurtenissen om te gaan.

Goed Opgelost is een initiatief van Moondocs en wordt gefinancierd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS).

Moondocs werkt samen met het leernetwerk Open in de Zorg van de Vrije Universiteit (VU), de Patiëntenfederatie en de VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Zorg).

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@goedopgelost.nl.