2Doc “De dokter onder vuur”

By 19 april 2019

Fouten maken is menselijk. Maar als artsen fouten maken, heeft dat vaak verstrekkende gevolgen. Frans Bromet praat met artsen die ernstige medische fouten hebben gemaakt in deze documentaire.

Het praten over fouten is bepaald geen vanzelfsprekendheid binnen de medische beroepsgroep. Het vertrouwen dat de patiënt in de dokter stelt, blijkt een groot goed. Het beschamen van dat vertrouwen is een ontluisterende ervaring voor de medici. Toch zijn zij bereid een boekje open te doen ‘omdat je anders de patiënt en zijn familie de mogelijkheid ontneemt om het te begrijpen, om te verwerken wat er is gebeurd.’ Maar vooral ook omdat je alleen kunt leren van fouten door het bespreekbaar te maken. Pas dan kunnen ziekenhuizen daadwerkelijk maatregelen treffen of verbeteringen doorvoeren.

Het openhartige relaas van de artsen in deze film is een moedig pleidooi voor meer openheid binnen het medische métier. De behoefte aan meer openheid en steun van collega’s en het ziekenhuis na een incident blijkt groot. De dokter blijkt ook een mens te zijn.

Bron: 2Doc (https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2016/oktober/dokter-onder-vuur.html)