Terugblik Klaske

By 29 augustus 2019

“Je wordt meegevoerd in het proces. Achteraf is het eenvoudiger te analyseren wat er gebeurd is, maar op het moment zelf heb je zo weinig invloed omdat je de kennis dan nog niet hebt en overgeleverd bent aan degenen die dat wel hebben.

Wat ik zou willen meegeven:

– Uitkijken dat de goedbedoelde “protocollen” niet bepalend worden voor het proces, in plaats van het welzijn van de patiënt;
– Let extra goed op als je met verschillende disciplines te maken krijgt binnen het ziekenhuis;
– Je moet vooral geluk hebben met je behandelend arts en zeker om een ander vragen als je je niet prettig voelt.”